קמפיין לא ספארי של קסטרו עם מרגי, רותם סלע וריף נאמן