פרסומת של מזרחי טפחות עם שאול (דבלה גליקמן) ודביר בנדק

בפרסומת חדשה לגמרי דביר בנדק ודבלה גליקמן בפרסומת מיוחדת לבעלי עסקים

 
עוד פרסומות: