פרסומת לאפליקצית ילו עם הפרזנטורית האהובה, העז

העז האהובה שלנו בנאום חגיגי על ההתחייבויות של ילו בתקופות קשות אלו.

 
עוד פרסומות: