ישראל קטורזה נכנס לבועה – פרסומת לפמ לקורונה

הפעם בסדרת הפרסומות של קטורזה ללפמ הוא נכנס לבועה בכדי לשמור ולהקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות

 
עוד פרסומות: