ישראל קטורזה בפרסומת של לפמ לשמירת ההנחיות בקורונה

ישראל מציג בפרסומת את השגרה החדשה הכוללת ריחוק חברתי מפגשי זום ועוד