הפרסומת של עמוס תמם ומרקו לבנק פועלים – פריסה מרגיעה