הפרסומת של אודי קגן לביטוח 9 – אבא'לה באתר בניה

בפרסומת הזו של אודי קגן אי ההבנה בינו לבין אביו מובילה לסיטואציה מאוד לא נעימה באתר הבניה …

 
עוד פרסומות: